Kriogjenika dhe LNG

LNG (gaz natyror i lëngshëm) është gaz natyror që ftohet në -260 ° Fahrenheit derisa të bëhet një lëng dhe më pas të ruhet në presion thelbësisht atmosferik. Shndërrimi i gazit natyror në LNG, një proces që zvogëlon vëllimin e tij me rreth 600 herë. LNG është një energji e sigurt, e pastër dhe efikase që përdoret në të gjithë botën për të zvogëluar emetimet e dioksidit të karbonit

NEWSWAY ofron një gamë të plotë të zgjidhjeve të valvulave Cryogenic & Gas për zinxhirin LNG duke përfshirë rezervat e gazit në rrjedhën e sipërme, impiantet e lëngëzimit, rezervuarët e ruajtjes së LNG-së, transportuesit e LNG-së dhe ri-ri-tarifikimin. Për shkak të gjendjes së rëndë të punës, valvulat duhet të jenë të dizajnuara me kërcell zgjatues, kapak të mbyllur me rrufe, zjarr të sigurt, anti-statik dhe rrjedhje të qëndrueshme ndaj goditjes.

Zgjidhje të plota të valvulave

Trenat, terminalet dhe transportuesit LNG

Helium i lëngëzuar, hidrogjen, oksigjen

Zbatimet e superpërcjellshmërisë

Hapësirë ​​ajrore

Reaktorët e shkrirjes Tokamak

Produktet kryesore:

Valvola kriogjenike

Valvola me temperament të ulët

Valvula e Portës

Valvula globit

Valvula topi